Becoming Recommended by

Gasellprisets triumf under tiden för stora nedskärningar

December 20, 2023 Season 1 Episode 15
Gasellprisets triumf under tiden för stora nedskärningar
Becoming Recommended by
More Info
Becoming Recommended by
Gasellprisets triumf under tiden för stora nedskärningar
Dec 20, 2023 Season 1 Episode 15

Detta avsnitt erbjuder en unik inblick i de utmaningar och framgångar som företagsledare står inför. Ta del av de uppriktiga och tankeväckande berättelserna från Tove och Mattias, grundarna av 'Recommended by', som öppenhjärtigt delar med sig av sina erfarenheter från ett särskilt utmanande år. 

I detta avsnitt:

 • Hur hanterade bolaget marknadens svåra förändringar? En översikt över strategier och anpassningar som svar på marknadens vändning.
 • Hur engagerades hela teamet i försäljningsprocessen, trots att detta inte ingick i deras ursprungliga roller? Metoderna som användes för att motivera alla anställda att bidra till försäljningen.
 • På vilket sätt utvecklades ledarskapet inom bolaget under denna period? Reflektion kring nödvändiga ledarskapsförändringar under osäkra tider.
 • Vilken roll spelade företagskulturen under dessa utmanande tider? Diskussion om företagskulturens betydelse för att stärka teamet och hantera utmaningar.
 • Hur kändes det att behöva säga upp halva bolaget? Inblick i de emotionella och praktiska aspekterna av stora personalnedskärningar.
 • Vad betydde det att vinna Gasellpriset under en sådan här period? Reflektion över betydelsen av Gasellpriset under en utmanande tid.
 • Vad är planen för bolagets framtid? Avsnittet avslutas med en diskussion om vision och strategi för framtiden, och hur vi planerar att fortsätta växa och utvecklas som företag.

Detta avsnitt erbjuder insikter i både ledarskap och krishantering, och ger värdefulla lärdomar för alla som är intresserade av företagsledning och entreprenörskap.

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se

Show Notes

Detta avsnitt erbjuder en unik inblick i de utmaningar och framgångar som företagsledare står inför. Ta del av de uppriktiga och tankeväckande berättelserna från Tove och Mattias, grundarna av 'Recommended by', som öppenhjärtigt delar med sig av sina erfarenheter från ett särskilt utmanande år. 

I detta avsnitt:

 • Hur hanterade bolaget marknadens svåra förändringar? En översikt över strategier och anpassningar som svar på marknadens vändning.
 • Hur engagerades hela teamet i försäljningsprocessen, trots att detta inte ingick i deras ursprungliga roller? Metoderna som användes för att motivera alla anställda att bidra till försäljningen.
 • På vilket sätt utvecklades ledarskapet inom bolaget under denna period? Reflektion kring nödvändiga ledarskapsförändringar under osäkra tider.
 • Vilken roll spelade företagskulturen under dessa utmanande tider? Diskussion om företagskulturens betydelse för att stärka teamet och hantera utmaningar.
 • Hur kändes det att behöva säga upp halva bolaget? Inblick i de emotionella och praktiska aspekterna av stora personalnedskärningar.
 • Vad betydde det att vinna Gasellpriset under en sådan här period? Reflektion över betydelsen av Gasellpriset under en utmanande tid.
 • Vad är planen för bolagets framtid? Avsnittet avslutas med en diskussion om vision och strategi för framtiden, och hur vi planerar att fortsätta växa och utvecklas som företag.

Detta avsnitt erbjuder insikter i både ledarskap och krishantering, och ger värdefulla lärdomar för alla som är intresserade av företagsledning och entreprenörskap.

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se