Becoming Recommended by

Nedskärningar med Jenny Wedberg

October 03, 2023 Recommended by Season 1 Episode 12
Nedskärningar med Jenny Wedberg
Becoming Recommended by
More Info
Becoming Recommended by
Nedskärningar med Jenny Wedberg
Oct 03, 2023 Season 1 Episode 12
Recommended by

I detta avsnitt fördjupar vi oss i varsel - hur man utför det på ett respektfullt sätt och stärker sig på andra sidan. Jenny och Henrik har båda värdefull erfarenhet av att stödja företag och ledningsteam i genomförandet av varslingar. I detta podcastavsnitt klargör de svar på vanliga frågor om varslingar:

  • När är det lämpligt för ett företag att genomföra varslingar? 
  • Är uppfattningen att det är utmanande att säga upp anställda i Sverige korrekt? 
  • Vilka steg behöver ett företag följa för att utföra varslingar i enlighet med lagen?

Vi diskuterar vikten av att ha en tydlig "varför" bakom beslutet att genomföra varslingar och varför vissa individer påverkas. De behandlar även hur man kan agera i företagets bästa intresse samtidigt som man behåller ett empatiskt förhållningssätt gentemot individer. De presenterar konkreta steg som ingår i processen och föreslår sätt att kommunicera internt med anställda för bästa möjliga utfall.

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se

Show Notes

I detta avsnitt fördjupar vi oss i varsel - hur man utför det på ett respektfullt sätt och stärker sig på andra sidan. Jenny och Henrik har båda värdefull erfarenhet av att stödja företag och ledningsteam i genomförandet av varslingar. I detta podcastavsnitt klargör de svar på vanliga frågor om varslingar:

  • När är det lämpligt för ett företag att genomföra varslingar? 
  • Är uppfattningen att det är utmanande att säga upp anställda i Sverige korrekt? 
  • Vilka steg behöver ett företag följa för att utföra varslingar i enlighet med lagen?

Vi diskuterar vikten av att ha en tydlig "varför" bakom beslutet att genomföra varslingar och varför vissa individer påverkas. De behandlar även hur man kan agera i företagets bästa intresse samtidigt som man behåller ett empatiskt förhållningssätt gentemot individer. De presenterar konkreta steg som ingår i processen och föreslår sätt att kommunicera internt med anställda för bästa möjliga utfall.

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se