Becoming Recommended by

Företag i tillväxt: Att navigera dess utmaningar

August 21, 2023 Recommended by Episode 11
Företag i tillväxt: Att navigera dess utmaningar
Becoming Recommended by
More Info
Becoming Recommended by
Företag i tillväxt: Att navigera dess utmaningar
Aug 21, 2023 Episode 11
Recommended by

I detta avsnitt dyker vi djupare ner i den dynamiska resan av företagstillväxt och de många utmaningar som följer med. Våra gäster, Patrick Liu, Head of Publishing på Fast Travel Games, och Matilda Kinghed, en erfaren tillväxtkonsult, delar med sig av sina expertinsikter. Från ledardynamik till att främja engagemang, forma företagskultur och anpassa visionen, erbjuder Patrick och Matilda praktiska strategier för att övervinna tillväxtrelaterade hinder. 

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se

Show Notes

I detta avsnitt dyker vi djupare ner i den dynamiska resan av företagstillväxt och de många utmaningar som följer med. Våra gäster, Patrick Liu, Head of Publishing på Fast Travel Games, och Matilda Kinghed, en erfaren tillväxtkonsult, delar med sig av sina expertinsikter. Från ledardynamik till att främja engagemang, forma företagskultur och anpassa visionen, erbjuder Patrick och Matilda praktiska strategier för att övervinna tillväxtrelaterade hinder. 

Lär känna oss ännu bättre, ställ frågor till podcasten eller ta kontakt via
LinkedIn
Instagram
Recommendedby.se
hej@recommendedby.se